Vandringar i det gröna Stockholm

Jag anordnar vandringar i stadens parker och stadsodlingar. Stadsträdgårdsvandringar arrangeras också efter gruppernas önskemål.

Exempel på stadsodlings- och trädgårdsvandringar:


Takodlingar i stan. Cykelsafari i staden där vi besöker privata och publika takodlingar.


Perennparken i Skärholmen, Piet Oudolf och Stefan Matsons fantastiska park anlagd mellan hyreshusen.


Stadsodlingar och kolonilotter på Södermalm. Stadsodlingens historia och hur framtidens odling i staden kan komma att se ut.


Skogsträdgård/Agroforestry
i Stockholm, vi besöker skogsträdgårdsodlingar, jag berättar hur skogsträdgårdsodling eller agroforestry fungerar.


Grönalinjen, cykelsafari till stadsodlingar längs T-banans gröna linje, bland annat Bagarmossen, Högalid/Tantolunden, Bellevue Farm och Fredhäll.